Academia de español

•  06 23546698 •   •    • Eerste Oosterparkstraat 46-48hs, 1091 HC Amsterdam  •

D.E.L.E. diploma Spaans


Animo verzorgt privélessen ter voorbereiding op een internationaal erkend diploma: Diploma de Español como Lengua Extranjera. Er is een examen in november en mei.
De cursusdagen en -tijden kunnen naar eigen inzicht worden ingedeeld en er kan een speciaal studieprogramma worden samengesteld.

naar de mogelijkheden!