Academia de español

06 23546698 •   •  Gorontalostraat 47, 1095 TN Amsterdam

Lesmateriaal en lesmethode


Animo, academia de español maakt voornamelijk gebruik van eigen ontwikkeld materiaal bestaande uit cursusmappen en luistermateriaal in de digitale leeromgeving, die per niveau zijn ontwikkeld. Hierdoor zijn we niet gebonden aan methodes en kunnen we precies die kwaliteit in de cursussen bieden die nodig is om de cursisten op een leuke, snelle en communicatieve manier het Spaans te leren spreken en verstaan. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met ontwikkelen om het materiaal actueel te houden en naar de nieuwste didactische inzichten vorm te geven. Het biedt tevens de mogelijkheid om in te spelen op wensen van onze cursisten. Aangezien het materiaal per niveau is vervaardigd hoef je alleen dat te kopen wat je voor je cursus nodig hebt.
Inhoud en opbouw van het materiaal en de lessen
 • Per niveau is er een cursusmap met audiomateriaal (tot en met halfgevorderd 1; luisteroefeningen voor de hogere niveaus zijn in ontwikkeling).
 • Elke les van anderhalf uur is een hoofdstuk.
 • Elk hoofdstuk bevat spreek- en luistervaardigheidsoefeningen, uitleg van grammatica, dialogen en/of leesteksten en oefeningen om thuis verder te oefenen.
 • In de digitale leeromgeving staan de antwoorden van de thuis te maken oefeningen, zodat dit huiswerk door de cursisten zelf nagekeken kan worden. Op deze manier is er meer tijd in de les om te oefenen. Uiteraard is er altijd aan het begin van de les de mogelijkheid om vragen te stellen of extra uitleg te krijgen.
 • Per hoofdstuk worden nieuwe woorden gestructureerd aangeboden.
 • Door de duidelijke inhoudsopgave kun je snel de gewenste informatie over bijvoorbeeld de grammatica terugvinden.
 • In de lagere niveaus is een woordenlijst Spaans - Nederlands (op verzoek Spaans - Engels) opgenomen. Voor de hogere niveaus wordt de aanschaf van een woordenboek aanbevolen.
 • Het audiomateriaal bevat alle dialogen en teksten van het cursusboek en extra luistervaardigsheidsoefeningen voor thuis of in de auto.
 • Er is veel extra materiaal voor in de lessen ontwikkeld zoals liedjes, spelletjes, kaartjes om op een leuke en efficiënte manier te leren spreken en luisteren, nieuwe woordenschat op te bouwen en grammatica te begrijpen en te kunnen toepassen.
 • Om iedereen zoveel mogelijk aan bod te laten komen werken we veel in tweetallen of kleine groepjes, waarbij de docent(-e) rondloopt en vragen beantwoordt, waar nodig corrigeert of extra uitleg geeft.
 • De lessen worden vanaf het begin in het Spaans gegeven. Ook de cursisten worden zoveel mogelijk gestimuleerd alles in het Spaans te doen en krijgen hiervoor vanaf het begin middelen aangereikt. Onze ervaring is dat door de lessen in het Spaans te doen, de cursisten veel sneller de taal leren begrijpen en zichzelf kunnen uitdrukken.
Overige informatie
 • Studiebelasting: de cursisten dienen naast de lessen huiswerk te maken. Voor de cursussen op normaal tempo bedraagt dit 2 à 3 uur per week; op intensief tempo 4 à 6 uur per week.
 • Huiswerk: in het materiaal staat vermeld wat het huiswerk is voor de volgende week. Mocht je een keer niet kunnen komen dan kun je toch de volgende les voorbereiden. Je kunt overigens een les die je mist in dezelfde week in een andere groep inhalen. De uitwerking van de thuis te maken opdrachten vind je in de digitale leeromgeving voor cursisten van Animo.
 • Diploma: na het doorlopen van 2 niveaus kan aan een examen worden deelgenomen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Bij voldoende resultaat ontvang je een diploma. Ons diploma is niet wettelijk erkend, maar is wel een bewijs dat een bepaald niveau Spaans is gehaald (volgens het Europees Referentiekader). In een begeleidende brief wordt dat nader gespecificeerd. Na elke cursus kun je op aanvraag een 'bewijs van aanwezigheid’ ontvangen, inclusief een begeleidende brief met de inhoud van de cursus.
Faciliteiten
 • Bibliotheek: je kunt gratis gebruik maken van de bibliotheek. Het aanbod varieert van zeer eenvoudige leesboeken tot literaire werken. Daarnaast kunnen studieboeken worden geleend.
Boekenfonds
Om het lesmateriaal goedkoper aan de cursisten aan te kunnen bieden, zitten de leesboekjes in ons boekenfonds.

Bij inschrijving betaal je voor de leesboekjes met CD € 15,00 en voor een boekje zonder CD € 10,00. Aan het einde van de cursus of aan het begin van een nieuwe cursus kopen we het boekje weer van je terug voor de aanschafprijs min € 5,00 "huurkosten". Voorwaarde is wel dat er niet in geschreven is en dat het nog in redelijke staat verkeert. Boekjes waar een CD bij hoort worden alleen geaccepteerd als de CD er nog bij zit. Het is niet verplicht om het boekje weer aan ons terug te verkopen.

We kopen alleen boekjes terug die op dit moment in het fonds zitten en die bij ons zijn aangeschaft.