Academia de español

06 23546698 •   •  Gorontalostraat 47, 1095 TN Amsterdam

Niveaus cursussen Spaans


De cursussen zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. Hieronder volgt een beknopte beschrijving per niveau.
Per niveau wordt aangegeven hoe deze zich verhoudt tot de niveaus van het Europees Referentie Kader voor moderne vreemde talen. Dit is een indeling van niveaus die geldt voor alle talen.

Weet je niet welk niveau je hebt, doe dan de online niveautest
Beginners 1
Behandelen van basisgrammatica, persoonlijke gegevens uitwisselen, over de tijd praten, tellen, bestellen in een bar, uitdrukken wat je leuk vindt, praten in een verleden tijd etc.
Europees Referentiekader: A1.1
Beginners 2
Uitbreiding woordenschat, gebruik van de verleden tijden, de weg vragen en aanduiden, gevoelens uitdrukken, de gebiedende wijs, het weer. Afsluiting met een examen.
Europees Referentiekader: A1.2
Beginners 3 (conversatie)
Deze cursus is uitlsuitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. Door middel van spelletjes, rollenspellen, korte spreekbeurten e.d. wordt de stof uit de voorgaande niveaus geoefend.
Europees Referentiekader: A2.1
Halfgevorderd 1
Uitbreiding van de woordenschat, het maken van vergelijkingen, het gebruik van de verleden tijden, de gebiedende wijs en de bezittelijke voornaamwoorden. Deze cursus volgt op beginners 3 maar kan ook direct na beginners 2 worden gevolgd.
Europees Referentiekader: A2.2
Halfgevorderd 2
Herhaling van het gebruik van de verleden tijden, spreken in de toekomst, gebruik van Spaanse uitdrukkingen, gebruik van de condicional. Afsluiting met een examen.
Europees Referentiekader: B1.1
Halfgevorderd 3 (conversatie)
Deze cursus is uitlsuitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. In de cursus wordt door middel van rollenspellen, het praten over uiteenlopende thema's, het bespreken van artikelen, het houden van spreekbeurten e.d. de stof uit de voorgaande niveaus geoefend.
Europees Referentiekader: B1.2
Gevorderd 1
Gebruik van de subjuntivo, zonder moeite praten in de verleden tijd, praten over verschillende actuele thema's. Deze cursus volgt op halfgevorderd 3, maar kan ook direct na halfgevorderd 2 worden gevolgd.
Europees Referentiekader: B1.3
Gevorderd 2
Uitbreiding van de woordenschat, oefenen van gesprekssituaties op een hoger niveau, bespreken van kranteartikelen, oefenen van verleden tijden en subjuntivo. Afsluiting met een examen.
Europees Referentiekader: B2.1
Gevorderd 3
Deze cursus is uitlsuitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. In de cursus wordt door middel van rollenspellen, het praten over uiteenlopende thema's, het bespreken van artikelen, het houden van spreekbeurten e.d. de stof uit de voorgaande niveaus geoefend. Je kunt na het afronden van Gevorderd 2 aan deze cursus deelnemen.
Europees Referentiekader: B2.2
Vergevorderd 1
Verdieping van de kennis uit de voorgaande cursussen, zoals het gebruik van de verleden tijden en de subjuntivo. Gebruik van Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen.
Europees Referentiekader: B2.3
Vergevorderd 2
Verdere perfectionering van de uitdrukkingmogelijkheden in het Spaans. Afsluiting met een examen.
Europees Referentiekader: C1.1
D.E.L.E.
Door middel van een aantal privélessen kan men voorbereid worden op dit examen. Het examen is mogelijk op 6 verschillende niveaus:
  • A1 - minimaal Beginners 1 hebben doorlopen
  • A2 - minimaal Beginners 3 hebben doorlopen
  • B1 (inicial) minimaal halfgevorderd 3 hebben doorlopen
  • B2 (intermedio) - minimaal gevorderd 2 hebben doorlopen
  • C2 (superior) voor deelname hieraan is een langer verblijf in een Spaanstalig land noodzakelijk.
Zie verder de informatie over de cursussen in Spanje.
Kinderen
Deze cursus is mogelijk voor kinderen vanaf 8 jaar. Hierin wordt door middel van spelletjes, liedjes en video's het Spaans spelenderwijs geleerd. Voor informatie over de niveaus kun je het beste even bellen.